Gratis expo HYPER ORGANISMS - iMAL

EXPO HYPER ORGANISMS
Total budget: €2.90mio
Total budget EU + RBC: €2.80mio

Gratis expo HYPER ORGANISMS - iMAL

04.09.2021
12:00 - 18:00

iMAL
Koolmijnenkaai 30-34
1080 Molenbeek
België

 

Het CASTII-Centrum voor Kunst, Wetenschap, Technologie, Innovatie en Inclusie beoogt de oprichting van een groot centrum met een lokale, regionale en internationale dimensie rond digitale cultuur, kunst, wetenschap, technologie en innovatie en wil de bevolking uit de kanaalzone de mogelijkheid bieden de creatieve weg op te gaan met behulp van digitale technologieën.

De vzw iMal, de projectdrager, wenst haar lokalen te renoveren en uit te breiden en wil investeren in uitrusting om een fablab ter beschikking te stellen van kunstenaars die in de digitale sector werkzaam zijn en om de plaatselijke bevolking de mogelijkheid te bieden de wereld van het digitale te ontdekken. Er is ook een tentoonstellingsruimte voor publieke evenementen gepland alsook opleidingen voor de wijkbewoners, dankzij een mobiel fablab.  De EFRO-BHG-fondsen dekken de meeste investeringskosten voor de renovatie van de lokalen van iMAL, de uitbreiding van het huidige fablab, de inrichting van een mobiel fablab alsook voor de aankoop van de uitrusting van de verschillende fablabs.

 

More information

EXPO :   ( tot 19/09/2021)

een tentoonstelling met werken van internationale artiesten. Gebruik makend van concepten zoals Artificial Intelligence, Big Data en algoritmes gaan de artiesten elk op hun eigen manier op zoek naar de eigenaardigheden, paradoxen en de poëzie van de relatie tussen mens, machine en technologie.