De "ABY buvette"

LOGO BUVETTE ABY
Total budget: €29.45mio
Total budget EU + RBC: €7.40mio

De "ABY buvette"

18.10.2021
11:00 - 22:00

ABBAYE DE FOREST
Place Saint-Denis, 9
1190 FOREST
België

ABŸ is een ambitieus project voor de renovatie van de Abdij van Vorst tot culturele pool. Op termijn zal de site onderdak bieden aan de academie voor muziek, dans en woordkunsten, de Franstalige bibliotheek, een spektakelzaal en een café-restaurant.  Ook zal de site talrijke creatie- en tentoonstellingsruimten bieden evenals plaatsen die specifiek bestemd zijn voor de jongeren en de projecten van burgerinitiatieven.

Opening voorzien in september 2023!

 

Voordat de eerste werken van start gingen, is ABŸ al bezig met activiteiten: Met  de " ABŸ Buvette ", en het " Green Fabric  ABŸ ", die een gezamenlijke workshopruimte, participatieve workshops en een kleine winkelruimte biedt.

www.greenfabric.be

Met het ABY-project is een totale investering van 32 mlj. euro gemoeid. Momenteel wordt het project voor ongeveer 22 mlj. euro gefinancierd via Europese (EFRO), federale (Beliris) en gewestelijke subsidies (wijkcontracten, Monumenten en Landschappen).

Met de tussenkomst van het EFRO worden de volgende investeringen gefinancierd:

-             Studie-/architecturale kosten die gepaard gaan met de renovatiewerken;

-             Renovatie- en uitbreidingswerken aan het hoofdgebouw van de Abdij van Vorst te 1190 Vorst.

Voor een bedrag van € 7,4 mlj., 50% voor rekening van het BHG en 50% voor rekening van de EU.