COOPCITY : Begeleidende programma's van de infosessie!

infosessie
Total budget: €4.60mio
Total budget EU + RBC: €4.20mio

COOPCITY : Begeleidende programma's van de infosessie!

07.09.2021
17:30 - 19:30

COOPCITY
Coenraetsstraat 72
1060 Saint-Gilles
België

Het COOPCITY-project wil zijn steentje bijdragen aan het omvormen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot een smart city, een stad die inzet op sociale innovatie en de nieuwe sociale en innoverende economische modellen. Het project wil in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest optreden als een centrum voor sociaal, coöperatief en collaboratief ondernemen. COOPCITY omvat vijf begeleidingsprogramma's ('Starters' 'Scale Up/Groei', 'Diversificatie', 'Katalysator voor multi-actor-projecten' en 'Generator voor sociale innovatie') en een co-workingruimte ten dienste van sociale innovatie en sociaal ondernemerschap.

De doelstelling van het project is bijdragen aan de creatie van economische activiteit en werkgelegenheid, met name in het domein van het sociaal ondernemerschap, om beter tegemoet te komen aan de sociaaleconomische verwachtingen van de Brusselaars, alsook aan een grotere capaciteit inzake beroepsinschakeling (actieve inclusie, gelijkheid tussen mannen en vrouwen, strijd tegen discriminatie, enz.), en aan het aanboren van het potentieel inzake de creatie van duurzame activiteiten en werkgelegenheid. 

De EFRO-BHG-subsidies dekken de inrichting van het centrum en van de co-workingruimte alsook de werkingskosten in verband met de deelname van de begunstigden

More information

inschrijving via le website

www.coopcity.be